MadGaL dataskyddspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för MadGaL och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, MadGaL är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

MadGaL
Polkastigen 2
26176 Asmundtorp
Företagsregister: Bolagsverket
Auktoriserad representant: Mona Malm
Momsregisteringsnummer: VAT-NR
SE720201412701 

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
MadGaL använder sig av lämnade personuppgifter i bokföringssyfte och för att kunna skicka kundens beställda varor.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära tillgång om de personuppgifter vi har om dig under förutsättning att du kan bevisa att du är du.
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av MadGaL med undantag av följande situationer:
*du har ett pågående ärende
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos MadGaL, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*om du har gjort inköp, sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.
Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vilken information har vi om dig?
* kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* orderinformation

Hur länge sparar vi informationen om dig i vårt dataregister?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Informationslänk: https://www.datainspektionen.se/Documents/enkel-kurs-dataskydd.pdf